Zmiany w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2. W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure. Zmiana zostanie wdrożona do końca stycznia 2021 r.

Zachęcamy aby już dziś ustalić własny PIN do transakcji w Internecie. Posiadacze kart, którzy nie uczynią tego przed modyfikacją usługi 3D Secure, nie będą w stanie dokonać transakcji w Internecie do momentu ustalenia PIN-u.

Prosimy o sprawdzenie na portalu kartosfera czy numer telefonu:

  • jest aktualny
  • to numer krajowy
  • nie jest poprzedzony prefiksem kraju, np. (+48)

Jeżeli numer telefonu jest nieaktualny, wpisany numer poprzedzony został prefiksem kraju lub jest to numer zagraniczny, należy skontaktować się z placówką Banku.

W przypadku pytań dotyczących obsługi kart lub problemów z usługą 3D Secure prosimy o kontakt z Bankiem pod numerem telefonu 846874400.

 Instrukcja nadawania PIN na portalu kartosfera

Uwierzytelnianie transakcji Internetowych po zmianach