Władze Banku

Zarząd

 

Zdzisław Szostak - Prezes Zarządu

Krystyna Grzyb - Wiceprezes Zarządu

Marek Szostak - Członek Zarządu

 

 

Rada Nadzorcza

 

Andrzej Bielica

Marian Bieg

Bolesław Gaca

Stanisław Jeleń

Jan Kozyra

Jan Małyszek

Jan Ożga

Stanisław Pękala

Adam Senderek

Edward Wierzbowski