Zebrania Grup Członkowskich 2024 r.

2024-05-20

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łukowej zawiadamia Członków o terminach Zebrań Grup Członkowskich.

Zebrania odbędą się w Sali posiedzeń Banku w dniu 27.05.2024 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) Łukowa I - godz. 8:00

2) Łukowa II - godz. 9:00

3) Łukowa III - godz. 10:00

4) Łukowa IV - godz. 11:00

5) Chmielek I - godz. 12:00

6) Chmielek II - godz. 13:00

7) Pisklaki - Szostaki - godz. 14:00

8) Podsośnina - Osuchy - godz. 15:00

9) Szarajówka - Babice - godz. 16:00

< powrót