Informacje ogólne

Bank Spółdzielczy w Łukowej powstał 10 marca 1938 roku, jako Kasa Stefczyka w Łukowej. W 1950 roku Kasa przyjęła nazwę Gminnej Kasy Stefczyka, a w 1968 r. przekształcona została w Bank Spółdzielczy. W 1976 roku w wyniku zmian administracyjnych w kraju i połączeniu gmin Łukowa i Obsza, połączono w jeden działające dotychczas Banki, który przyjął nazwę Bank Spółdzielczy w Łukowej z siedzibą w Obszy. Taki stan istniał do 11 lipca 1983 roku, kiedy po podziale gmin utworzono ponownie dwa odrębnie działające Banki. W 1995 roku Bank zrzeszył się w Lubelskim Banku Regionalnym, a od 2002 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Terenem działania Banku jest województwo lubelskie oraz powiaty: leżajski, lubaczowski, niżański i przeworski.

Z dniem 22 lutego 2010 r. Bank uruchomił swoją filię w Chmielku.

Obecne zatrudnienie w Banku to 14 osób, a Zarząd liczy 3 członków w składzie:

  • Krystyna Grzyb – Wiceprezes Zarządu
  • Marek Szostak – Członek Zarządu
  • Ewa Kaproń - Członek Zarządu

Bank Spółdzielczy w Łukowej jest członkiem Krajowego Związku Banków Spółdzielczych oraz Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.

 

Kod SWIFT Banku Spółdzielczego w Łukowej to POLUPLPR

IBAN otrzymujemy poprzedzając 26-cyfrowy numer rachunku literami PL, na przykład:

PL12 9619 0003 1234 1234 1234 1234